Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' ישראל מרדור

חוג לפיזיקה ואסטרונומיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' ישראל מרדור
טלפון פנימי: 03-6407418
פקס: 03-6406369
משרד: שנקר פיזיקה, 511

מחקר

 • מחקר של התכונות של גרעינים רדיו-אקטיביים נדירים, עשירי ניטרונים במיוחד, הנערך בשיתוף פעולה עם חוקרי מעבדת GSI בגרמניה, וכולל מדידות של מסות, זמני חיים, Q-values והסתברויות לפליטת ניטרונים מושהים, בשיטות, הכלים והמתקנים המתקדמים ביותר בעולם בתחום זה.
  תוצאות מדידות אלו חיוניות ל:

  • הרחבה של מודלים המתארים את מבנה הגרעין לאזורים הרחוקים מעמק היציבות

  • חקר אסטרו-פיסיקאלי של הסינתזה של יסודות כבדים מברזל הנוצרים במסגרת ה-  r-process

  • שיפור מודלים להפעלת כורים גרעיניים

 • היערכות להקמת מערך להפקת גרעינים רדיו אקטיביים נדירים ועשירי ניטרונים במאיץ רב העוצמה שרף, ההולך ומוקם במרכז למחקר גרעיני שורק.

השכלה

 • B.Sc בפיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 1984

 • M.Sc בפיזיקה גרעינית עיונית, אוניברסיטת תל-אביב, 1991

 • Ph.D בפיזיקה גרעינית ניסויית, אוניברסיטת תל-אביב, 1998

מינויים אקדמיים

 • פרופסור חבר אורח, בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, 2017

פרסים ומלגות

 • מלגת קציר, 1997

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block