Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' אהוד לרר

חוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' אהוד לרר
טלפון פנימי: 03-6408822
משרד: שרייבר, 303

מידע כללי

פרופ' אהוד לרר קיבל את התואר הראשון שלו במתמטיקה, כלכלה וסטטיסטיקה בשנת 1979, את התואר השני שלו במתמטיקה בשנת 1981 ואת הדוקטורט שלו במתמטיקה בשנת 1987. לאחר שהיה חבר סגל באוניברסיטת Northwestern הוא הצטרף לאוניברסיטת תל אביב בשנת 1991 כמלגאי אלון. הוא גם זכה בקרנות NSF וBSF.
 

תחומי מחקר:
תורת משחקים, הסתברות.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block