Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' רפאל חסין

חוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' רפאל חסין
טלפון פנימי: 03-6409281
פקס: 03-6407543
משרד: שרייבר, 107

מידע כללי

פרופ' רפאל חסין סיים את לימודי התואר שלישי בחקר ביצועים באוניברסיטת ייל בשנת 1978. הוא היה מרצה וחוקר אורח באוניברסיטת סטנפורד, מרכז המחקר של י.ב.מ. באלמדן, ואוניברסיטת קרנגי מלון.

הוא שותף לספר על מודלים של החלטות במערכות תורים. 

תחומי מחקר:

אלגוריתמים מקרבים באופטימיזציה קומבינטורית, זרימה ברשתות, וכלכלת תורים. 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block