מדידת תכונה סטטיסטית באמצעות "קליק" יחיד של הגלאי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עבודה תיאורטית של פיזיקאים מאוניברסיטת ת"א מומשה בשיתוף עם מעבדת אופטיקה קוונטית בטורינו
מדידת תכונה סטטיסטית באמצעות "קליק" יחיד של הגלאי

בשנת 1993 יקיר אהרונוב ולב ויידמן טבעו את המונח "מדידה מגוננת" אשר מאפשרת למדוד את המצב הקוונטי בהינתן מערכת יחידה (ומוגנת).

 

עבודתם נתקלה בביקורת רבה היות שעל פי הפירושים המקובלים של תורת הקוונטים, המצב הקוונטי הוא בעל משמעות סטטיסטית בלבד, כתכונה של אנסמבל המורכב ממערכות אשר הוכנו באופן זהה. התפרסמו מאמרים תיאורטיים ופילוסופיים רבים הדנים בפרשנות של התוצאה הזו, אבל רק לאחרונה התאפשר לממש בפעם הראשונה את שיטת המדידה הזו במעבדה, בעזרת מערכת אופטיקה קוונטית מתקדמת. בהנחיית סטודנט לשעבר של אהרונוב וויידמן, אליהו כהן, ולב ויידמן מדדה קבוצה ניסיונית בטורינו את ערך התוחלת של הקיטוב באמצעות פוטון בודד. כפי ששמו מרמז, ערך תוחלת הנו מושג סטטיסטי ועל כן מדידתו באמצעות פוטון בודד היא פרדוקסלית עד מאוד ואף מעלה שאלות באשר ליסודות תורת הקוונטים.

 

המאמר התפרסם בג'ורנל Nature Physics ב-14.8.17.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block