שבעה מענקי BSF חדשים בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הקרן הלאומית למדע ארה"ב-ישראל מעניקה מענקי מחקר לשבעה מחברי בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה
שבעה מענקי BSF חדשים בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

הזוכים בסבב ההצעות של מענקי מחקר אישיים השנה כוללים את פרופ' דובי פוזננסקי, פרופ' ניסן יצחקי, פרופ' אלי פיאסצקי, ד"ר יאיר הרכבי, ד"ר רוני אילן, ד"ר מיכאל גלר וד"רעומר ברומברג. שניים מהם, מיכאל גלר ויאיר הרכבי, קיבלו מענק ISF חדש וגם מענק BSF חדש השנה. ברכות לכל הזוכים.

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block