עובדי מחקר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 15.10.2018

אנדי איסרמן
ד"ר שולמית פני רות גולדן
ד"ר צבי הרפז
מרים ויילר
רוית אסתר זליג
מיקום: וולפסון הנדסה, חדר 257
03-6405633
03-6405633
ד"ר רחל לוגסי
מיקום: יד אבנר
ד"ר טטיאנה מאירוב
ד"ר מיכאל מיילר
מיקום: קפלון, חדר 221
ד"ר גילה נוטסקו
מיקום: יד אבנר
03-6405679
03-6405737
פבל סיניצין
דור סנדלר
ד"ר נמרוד ענבר
אלכסנדר צ'מודנוב
מיקום: , חדר 214
03-6405648
03-6405723
וסילי קזנצב
03-6407411
04-6964952
אביב קפלן
מיקום: יד אבנר, חדר 301
03-6405534
03-6405534
ד"ר גפן[ גפן] רונן אלירז
מיקום: יד אבנר, חדר 301
03-6405534
03-6405534
03-6405534
דוד שטיבלמן
03-6407470
03-6409282
יוליה שטיינגרט
עומר שמיר
מיקום: קפלון, חדר 601

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block