עובדי מחקר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 22.04.2020

ד"ר אלכסיי אוגולנקו
אנדי איסרמן
יעל בוליס
ד"ר שולמית פני רות גולדן
מיקום: למודי הסביבה, חדר 311
מיקום: וולפסון הנדסה, חדר 257
ד"ר דיאנה לאופר
מיקום: קפלון, חדר 209
ד"ר רחל[לוגי] לוגסי
מיקום: יד אבנר, חדר 114
ד"ר מיכאל מיילר
ד"ר מריה מרינוב
ד"ר גילה נוטסקו
מיקום: יד אבנר
פבל סיניצין
אלכסנדר צ'מודנוב
מיקום: למודי הסביבה, חדר 315
איגור צוקרמן
גיא צרפתי
מיקום: קפלון, חדר 221
מרק קבטני
וסילי קזנצב
אביב קפלן
מיקום: יד אבנר, חדר 301
ד"ר גפן רונן אלירז
מיקום: יד אבנר, חדר 301
דוד שטיבלמן
יוליה שטיינגרט
עומר שמיר
מיקום: קפלון, חדר 622
חיים שפיר
מיקום: קפלון, חדר 419

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block