הסביבה הפיזית: אקלים ומים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הסביבה הפיזית: אקלים ומים
תחום העוסק בתהליכים פיזיים בכדור הארץ, תוך התמקדות במרכיבי הנוף הטבעיים ומעצביו ובהיבטים של אקלים וסביבה

מטרת תחום מחקרי זה הינו להכיר ולהבין תהליכים פיזיים בכדור הארץ, תוך התמקדות במרכיבי הנוף הטבעיים ומעצביו ובהיבטים של אקלים וסביבה והשפעתם על הסובב האנושי, בדגש על חברה ותכנון.

 

התחומים המרכזיים הנחקרים בחוג במסגרת הגיאוגרפיה הפיזית הינם: אקלים וסביבה ומשאבי מים.

 

בתחום משאבי המים: התחום מרכזי הנחקר בחוג הינו הידרוכימיה והידרוגיאולוגיה, העוסקים בחקר הסעת מזהמים, גורלם הפיזיקלי-כימי בסביבות מימיות שונות וכן מציאת פתרונות הנדסיים-כימיים לסילוק מזהמים אלו ממקורות המים. התחום מבוסס על לימוד ומחקרי שדה בנוסף לביצוע אנליזות כמותיות וניסויים במעבדת המחקר ההידרוכימית. המטרה הינה להציע תשובות מבוססות מחקר אמפירי לבעיות סביבתיות מגוונות הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית.

 

בתחום האקלימי, מתמקד המחקר בנושאי הקלימטולוגיה הסינופטית והרגיונאלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבאנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים. בכל אלו משולבים היבטים תיאורטיים ויישומיים והשלכותיהם על הסביבה.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block