עיר, סביבה, תכנון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עיר, סביבה, תכנון
תחום המשלב בין ידע חברתי לידע סביבתי בהקשר לתכנון וסביבה עירונית

תחום זה מציע הכרות רחבה עם מגוון הגורמים והתהליכים המעצבים את העיר והסביבה האנושית; חברתיים, כלכליים, תרבותיים, תחבורתיים ומדיניים-היסטוריים כמו גם פיסיים – תוך הכרת הדרכים ליישומם בתכנון עירוני ואזורי.

 

המחקר בתחום זה עוסק בהיבטים יישומיים הכוללים נושאים כגון: תכנון מרחבי וסביבתי ברמת העיר והאזור, קיימות האדם וזכויות אדם בתכנון, האדם במרחב העירוני, עיצוב עירוני, תחבורה ותכנונה, תכנון סביבה עירונית מקיימת, הטמעה של טכנולוגיה במרחב העירוני, התמודדות עם קונפליקטים ותרחישי אסון, גיאוגרפיה היסטורית סביבתית ויישומי מידע גיאוגרפי בתכנון.  הידע הרב-תחומי והבין-תחומי מעניק כלים להתמודדות עם אתגרים מקומיים וגלובליים המעסיקים את קובעי המדיניות בכל הנוגע לתכנון עיר וסביבה.

 

תחום זה נדרש במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במערכת הביטחון ובחברות פרטיות לצורך קידום של מדיניות תכנונית חברתית וסביבתית. 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block