מחקר בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מחקר בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

פעילות המחקר העניפה בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, כוללת את כל תחומי המחקר בגאוגרפיה כפי שבאים לידי ביטוי בתוכנית הלימודים ומתבצעת ברובה במעבדות ובקבוצות המחקר ובשיתופי הפעולה ביניהן.

 

עשר מעבדות המחקר בחוג מאפשרות למקד את מאמצי המחקר בתחומים מסוימים בהתאם להתמחויות של מרצי החוג ומאפשרות לקבוצות קטנות יחסית של חוקרים, ובכללם סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים וחוקרי בתר דוקטורנט, קורת גג להתעמקות בהיבט מסוים של המחקר הגאוגרפי.

 

המעבדות פועלות כולן תחת אחד משלושת תחומי ההתמחות בחוג: גאואינפורמטיקה, תכנון עירוני, אקלים ומשאבי טבע, ונמצאות כולן בבנין יד אבנר. המעבדות מעצימות את אווירת המחקר בחוג ומעודדות תלמידים להתנסות במחקר במגוון אפשרויות: במסגרת תוכנית המצטיינים בתואר הראשון, במסגרת מסלול עם תיזה בתואר השני, מחקר הדוקטורט בתואר השלישי ו/או במסגרת עבודה כחוקר (במשרה מלאה או חלקית) במעבדות.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block