לימודי תואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לימודי תואר שני

לימודי התואר השני בגאוגרפיה וסביבת האדם הינם לימודי התמחות מתקדמים הכוללים שיעורים עיוניים ומעשיים, בהם מושם דגש על שילוב בין ההיבטים הפיזיים, האנושיים והחברתיים של הסביבה.

 

מטרת הלימודים בתואר השני הינה להכין את התלמידים למחקר או להיקלטות בשוק העבודה בתחומי התמחותם, תוך יישום הרב-תחומיות של לימודי הגאוגרפיה.

 

החוג מציע אפשרות להיחשף למספר תחומי ידע, המצויים בקדמת המחקר האקדמי הבין-לאומי, שהינם: סביבה, חברה ותכנון; גיאו-אינפורמטיקה; והסביבה הפיזית (אקלים ומים). לתלמידים ניתנת האפשרות גם לשלב ביניהם.

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block