תכנית בגאו-אינפורמטיקה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית בגאואינפורמטיקה

מטרת לימודי התמחות בגאו-אינפורמטיקה (Geoinformatics)  הינה להקנות השכלה אקדמית יישומית בחקר כמותי של מידע מרחבי בעזרת מערכות מידע גאוגרפיות (Geographic Information Systems) ומערכות חישה מרחוק (Remote Sensing). התחום משלב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, ניתוח והצגה של מידע מרחבי - לבין הידע הגאוגרפי והסביבתי.

 

תוכנית הלימודים בגאו-אינפורמטיקה כוללת הכשרה בשימוש מערכות מידע גאוגרפיות ופיתוח יישומים, לימוד כלים ושיטות לחישה מרחוק, יישומם של שיטות וכלים אלה בחקר הסביבה הפיזית והאנושית, ושילוב השיטות במסגרת תהליכי תכנון סביבתי ועירוני במסגרת במחקר אקדמי, גופים ציבוריים ופרטיים.

 

פרטים נוספים על תכנית ההתמחות בגאו-אינפורמטיקה ראו בידיעון.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block