תכנית סביבה, חברה, תכנון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית סביבה, חברה, תכנון

תכנית מובנית ורב תחומית המשלבת בין סביבה וחברה ליישומים בתחום התכנון.

 

תכנית "סביבה, חברה, תכנון" הינה תכנית מובנית שמטרתה ליצור שפה משותפת ורב-תחומית בין נושאי סביבה וחברה וליישמה בתחום התכנון. התכנית כוללת קורסים העוסקים בהיבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה, קורסי מתודולוגיה הכוללים בין השאר מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק וקורסים יישומיים בנושאי תכנון סביבתי ועירוני. במסגרת התכנית מתאפשר ניסיון מעשי במסגרת פרויקטים יישומיים.

 

ללימודים בתחום זה זיקה ויישום גם לדיסציפלינות אחרות  כגון: הנדסה, מדעי הסביבה והמים, ארכיטקטורה, חברה ופסיכולוגיה.

התכנית מתאימה לגאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, סוציולוגים, כלכלנים, משפטנים, למועמדים בעלי רקע בתחום הסביבה ועוד אשר עוסקים במקצועות התכנון, ממשל וסביבה או לבעלי מקצועות אחרים המעוניינים לרכוש ידע ומיומנות לעיסוק ומחקר בתחומים אלו.

 

התכנית "סביבה, חברה ותכנון" מציעה התמחות בתכנון עירוני ואזורי (במתכונת 'לימודי ליבה') שמסיימיה רשאים להרשם כמתכננים בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block