מידעון החוג

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מידעון החוג (Newsletter) יוצא לאור פעמיים בשנה, ומופץ באמצעות דיוור אלקטרוני לכלל האוניברסיטה, לחברי האגודה הגאוגרפית הישראלית, למחלקות הגאוגרפיה באוניברסיטאות השונות בארץ ולגופים שונים הקשורים למחקר הגאוגרפי הרחב.

 

המידעון מציג  את פעילות המחקר המתבצעת בחוג, קורסים ותכניות לימוד חדשות, שיתופי פעולה עם הקהילה ועם גופי ממשל ומחקר, ספרים שנכתבו על ידי חברי הסגל, מינויים, אנשי סגל חדשים, פרסים ומילגות, חוויות מסיורים ופרוייקטים שונים ועוד. 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block