סיורים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סיורים

במהלך התואר הראשון נערכים מספר סיורים במסגרת הקורסים השונים. 

 

חלקם נערכים במסגרת שיעורים המוגדרים כשיעורים מבוססי סיורי שטח, חלקם על פי שיקולי המרצה ובהתאם לנושא הנלמד וחלקם ביוזמות של סטודנטים מתואר ראשון ושני. 

 

תמונות לדוגמה מהסיורים בעמוד הגלריות >

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block