תחומי לימוד בתואר ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תחומי לימוד בתואר ראשון

הסביבה האנושית: עיר, חברה ותכנון

 

תחום ידע זה מציע הכרות רחבה עם מגוון הגורמים והתהליכים המעצבים את העיר והסביבה האנושית; חברתיים, כלכליים, תרבותיים, תחבורתיים ומדיניים-היסטוריים כמו גם פיזיים – תוך הכרת הדרכים ליישומם בתכנון עירוני ואזורי.

 

הלימודים בתחום זה מאפשרים רכישת ידע והתנסות במחקר ובהיבטים יישומיים הכוללים נושאים כגון: תכנון מרחבי וסביבתי ברמת העיר והאזור, קיימות האדם וזכויות אדם בתכנון, האדם במרחב העירוני, עיצוב עירוני, תחבורה ותכנונה, תכנון סביבה עירונית מקיימת, הטמעה של טכנולוגיה במרחב העירוני, התמודדות עם קונפליקטים ותרחישי אסון, גיאוגרפיה היסטורית סביבתית ויישומי מידע גאוגרפי בתכנון. הידע הרב-תחומי והבין-תחומי הנלמד יסייע לבוגרי התואר הראשון להיות שותפים בהתמודדות עם האתגרים המקומיים והגלובליים המעסיקים את קובעי המדיניות בכל הנוגע לתכנון עיר וסביבה.

 

תחום זה נדרש במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במערכת הביטחון ובחברות פרטיות לצורך קידום של מדיניות תכנונית חברתית וסביבתית.

 

 

גיאו-אינפורמטיקה: חקר מידע מרחבי בעזרת מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק

 

תחום זה משלב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, ניתוח והצגה של מידע מרחבי - לבין הידע הגיאוגרפי והסביבתי. הלימודים בחוג  מקנים יכולות מתקדמות לאיסוף ,ניהול מידע מרחבי וניתוח וייצוג של מידע גיאוגרפי בעזרת מערכות חישה מרחוק (Remote Sensing), מערכות מידע גיאוגרפית (Geographic Information Systems) וישומיהן של מערכות אלו.

 

את חוד החנית של התחום מהוות מערכות משולבות של כריית נתונים מרחביים באמצעות מערכות ממוחשבות, חיישנים ואמצעי תצפית משוכללים הממוקמים על מטוסים ולוויינים. הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה ומכשירים את התלמיד לעסוק במקצועות אלו עם סיום לימודיו.

 

 

הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים וקרקע

 

ענף זה בגיאוגרפיה מטרתו להכיר ולהבין תהליכים פיזיים בכדור הארץ, תוך התמקדות במרכיבי הנוף הטבעיים ומעצביו ובהיבטים של אקלים וסביבה והקשרם לסובב האנושי.

 

תחומי הלימוד בסביבה הפיזית הינם: 

  1. אקלים וסביבה - הכוללים את ענפי הקלימטולוגיה הסינופטית, הרגיונלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים.

  2. גיאו-הידרולוגיה - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם. 

 

ניתן להתמקד באחד משני תחומים או לשלבם עם תחומי ידע אחרים בגיאוגרפיה.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block