סגל מנהלי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

שם

תפקיד

בנין וחדר

טלפון ופקס

דוא"ל

גב' ענת זיסקינד

רכזת הוראה וסגל זוטר

 יד אבנר 214

טלפון: 03-6409162

פקס: 03-6406243

AnatZ@tauex.tau.ac.il

גב' קרן בן ציון  

מזכירת סטודנטים 

יד אבנר 214

טלפון: 03-6409896

פקס: 03-6406243

kerenbnz@tauex.tau.ac.il

גב' נטע גינדי-סיון

ספרנית- ספריית החוג

יד אבנר ספריה

טלפון: 03-6409044

פקס: 03-6406243

netsivan@tauex.tau.ac.il

מר עזת ג'בארה 

רכז מחשוב, רכש ואינוונטר

יד אבנר 223

טלפון: 03-6409895

פקס: 03-6406243

ezatg@tauex.tau.ac.il

מר אבי בזרוב

אב הבית

יד אבנר 011

טלפון: 03-6409937

פקס: 03-6406243

avibaz@tauex.tau.ac.il

מר עזרא נגה

סגן אב הבית

יד אבנר 011

טלפון: 03-6409937

פקס: 03-6406243

 ezrano@tau.ac.il

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block