טופס רישום לקורסי בחירה מפקולטה אחרת בתואר ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תלמידים שבמסגרת תכנית לימודיהם נדרשים לבחור קורסי בחירה מפקולטות אחרות (לא במסגרת "כלים שלובים"), יגישו טופס זה למזכירות התלמידים הרלוונטית.

 

אין צורך להחזיר את הטופס החתום למזכירות הפקולטה למדעים מדויקים.

 

הורדת טופס רישום לקורסי בחירה לתלמידי תואר ראשון

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block