למה מדעי כדור הארץ?

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

Why Earth Sciences?

 

חוקרי החוג עוסקים בחקר ההרכב והמבנה של כדור הארץ כולל חלקו המוצק, האוקיאנוסים, האטמוספירה שעוטפת אותו ומקומו במערכת השמש כפלנטה. תוכנית הלימודים הייחודית שמה דגש על הקניית ידע תיאורטי וכלים מעשיים בגאופיזיקה - תחום מבוקש שאינו נלמד באף מוסד אקדמי אחר בארץ המכוון לחקר תכונותיו הפיזיקליות ותצפיות בתהליכים המתרחשים על פניו ובתוכו. חלק חשוב מוקדש ללימוד על אוצרות הטבע ובמיוחד נפט, גז ומים. 

 

מורי החוג החוקרים בתחומים אלה מפתחים שיטות לחקר מבנהו של כדור הארץ באמצעות עבודת שדה, שימוש בגלים סייסמיים, שדות מגנטיים, גרביטציה, שפיעת חום ומודלים מתמטיים ופיזיקליים כדי להבין את התהליכים והכוחות העומדים בבסיס נדידת היבשות, היווצרות אוקיאנוסים, היוצרות שרשרות הרים, התפרצויות געשיות ורעידות אדמה. שיטות מחקר אלו משמשות גם לפתרון בעיות יישומיות כגון ביסוס מבנים, איתור אוצרות טבע, התראה בפני רעידות אדמה ושמירה על הסביבה.

 

חלק מאנשי החוג חוקרים את התהליכים הדינמיים, הפיזיקליים והכימיים המתרחשים במעטפת האוויר שסביבנו – האטמוספירה. במחקריהם משתמשים בשיטות מגוונות לאיסוף הנתונים ממדידות על הקרקע, ממטוסי מחקר ומלוויינים המצוידים במצלמות ובחיישנים. מחשבי־על משמשים לבניית מודלים משוכללים להבנה וחיזוי האקלים ומזג האוויר. על מנת להבין את כדור הארץ חשוב להבין גם את סביבתו:,את הפלנטות (כוכבי לכת) וירחיהן, שביטים, אסטרואידים, המרחב הבינפלנטרי והשמש, שכבות היונוספירה והמגנטוספירה, האינטראקציה בין התווך החללי לבין חלליות ולוויינים. בחוג לומדים כיצד נוצרו כוכבים ופלנטות במערכת השמש ומחוצה לה, איך נוצרו ירחים, שביטים ואסטרואידים.

 

הלימודים בחוג עוסקים בבעיות הבוערות ביותר לקיום חיים על כוכב הלכת שלנו, כגון השפעת האדם על האקלים, זיהום האוויר, גשם חומצי, הרס שכבת האוזון, הגדלת אפקט החממה, התחממות גלובלית, היווצרות עננים, סופות אבק, גשמים ובצורת, היווצרות ברד, חשמל באטמוספירה – ברקים, חיזוי תופעות של מזג אוויר קיצוני, מונסונים, הוריקנים, "אל־ניניו" ועוד. 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block