תכנית לימודים חד-חוגית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים חד-חוגית

בשנה הראשונה ובחלק מהשנה השנייה רוכש התלמיד את הבסיס המתמטי והפיזיקלי הדרוש ללימודי כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש. בשנה הראשונה הוא אף מקבל ידע כללי בשלושת תחומי הלימוד בחוג: גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה ומדעים פלנטריים. בשנה השניה נלמדים היסודות של שלושת התחומים, ובשנה השלישית יבחר התלמיד קורסי בחירה המאפשרים להעמיק באחד או שניים משלושת התחומים. בשנה זו ניתן גם לבחור בקורסי בחירה רלוונטים מחוגים אחרים בפקולטה למדעים מדויקים, הנדסה וקורסים בין אוניברסיטאים בתחום. 

 

קורסים במסגרת "כלים שלובים" ישלימו את הלימודים לתואר.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block