תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מפקולטה אחרת

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מפקולטה אחרת

התכנית מיועדת להקנות לתלמידים ידע בסיסי במדעי כדור הארץ בנוסף ללימודים בחוג מפקולטה אחרת בה מתקיימת תכנית דו-חוגית.

 

תכנית הלימודים כוללת קורסים בסיסיים במתמטיקה ובפיזיקה. על התלמידים בתכנית זו להתמקד בתחום אחד מבין שלושת תחומי המחקר של החוג: גאופיזיקה; מדעי האטמוספירה; מדעים פלנטריים. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו  בתכנית זו וירצה להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" יוכל לבחור בכל אחד משני החוגים של התואר "בוגר אוניברסיטה", אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה, בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך. 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block