תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מהפקולטה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים דו-חוגית עם חוג מהפקולטה

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים ידע בסיסי בחקר כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש תוך הדגשת היסודות הנלמדים באחד מבתי הספר של הפקולטה למדעים מדויקים, דהיינו מתמטיקה, פיזיקה ואסטרונומיה, מדעי המחשב, כימיה. יתקבלו לתכנית זו מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של שתי היחידות.

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתכנית זו יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג או בחוג השני, אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block