לימודי תואר ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לימודי תואר ראשון

תכנית הלימודים בחוג לגאופיזיקה מיועדת להקנות לתלמידים הבנה וידע בסיסי בשלושה תחומים הקשורים זה בזה: כדור הארץ המוצק, האטמוספירה העוטפת את כדור הארץ ומערכת השמש אליה שייך כדור הארץ.

השילוב בין התחומים בא לידי ביטוי בחקר האטמוספירות של הארץ ושל כוכבי לכת אחרים, המבנה הפנימי של כוכבי הלכת הארציים, היווצרות מערכת השמש, ראשית החיים, התנגשות גופים שמימיים בכדור הארץ, הכחדות חיים המוניות ועוד.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block