מעבדה בכימיה אנליטית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מעבדה בכימיה אנליטית

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית בביה"ס לכימיה מיועדת לסטודנטים של שנה ג' לתואר ראשון בה ייחשפו למכשירים ושיטות אנליזה כימית הנפוצים במחקר ובתעשיה בארץ ובעולם.

 

המעבדה מתקיימת בסמסטר ב' וניתנת לאחר קורס תאורטי "שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית" (0351-3402-01) שמועבר במהלך סמסטר א'. 

 

 

ציוד ומערך הניסוי במעבדה

במעבדה ארבעה סוגי מכשירים אנליטיים עם שתי עמדות עבודה לכל אחד:

  • ספקטרוסקופיית בליעה/פליטה אטומית - (Atomic Absorption (AA) Spectroscopy with Flame Atomization System (and Atomic emiossion

  • כרומטוגרפייה גזית - (Gas Chromatography (GC

  • כרומטוגרפייה נוזלית - Liquid Chromatography (HPLC) with Diode Array detector

  • ספקטרומטרית מסות כגלאי לאחר כרומטוגרפית גזית - (Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS

 

מערך הניסוי כולל הכרת המכשיר האנליטי, התאמת שיטות העבודה והתנסות עם מגוון אפליקציות אנליטיות במהלך 3 מפגשים שבועיים של 4 שעות כל אחד. בתחילה, היכרות עם המכשיר, חלקיו ואופן הפעלתו, ובהמשך נידונה ומודגמת בניית שיטות עבודה בסיסיות לאפליקציות אופיניות. לבסוף מבוצע פיתוח אנליזה לאפליקציות מאתגרות ומעניינות שיכולות להיות מוצעות גם על ידי הסטודנטים עצמם. גישה זו מקנה לסטודנטים הבנה ומיומנויות לביצוע אנליזה מכשירית בסביבה תעשייתית סטנדרטית כמו גם מילוי צרכים אנליטיים במגוון פרוייקטי מחקר עתידיים.

 

המעבדה מצוידת ומאובזרת היטב להכנת מגוון רחב של דגימות כימיות ובעלת כל הציוד והעזרים הנדרשים לעבודה בטוחה, יעילה ונוחה לאנליזה מכשורית.

 

המעבדה חולקת את המיקום, מיכשור ובסיס הידע עם המרכז האונברסיטאי לכימיה אנליטית, ובכך מאפשרת לסטודנטים להנות מיכולות אנליטיות וזמינות המיכשור גם במהלך לימודי המשך לתארים מתקדמים.

 

 

צוות המעבדה

 

אחראי על המעבדה:

פרופ' אביב עמירב - amirav@tau.ac.il ,03-6408253

 

מנהל מעבדה:

דר' אלכסנדר פיאלקוב - fialkov@tau.ac.il ,03-6407069

 

צוות המדריכים לשנת 2015:

GC-MS: בועז זימן - boazzman@gmail.com ,03-640-6866

HPLC: סבטלנה ציזין - svet3@mail.tau.ac.il ,03-640-6866

AA: אורי קשת - urikeshet@tau.ac.il ,03-640-6866

GC: אביטל שלומוביץ - avital1@mail.tau.ac.il ,03-640-5626

 

מיקום המעבדה:

בניין אורנשטיין, חדר 108, ביה"ס לכימיה, אוניברסיטת תל-אביב.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block