טופס ערעור קולקטיבי על ציון בחינה בקורס "תוכנה 1"

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הוראות להגשת ערעור קולקטיבי על ציון בחינה בקורס "תוכנה 1":

  1. את טופס הערעור יש לשלוח לכתובת: exactappeals@tauex.tau.ac.il

 

 

הערעור הוא אנונימי בדיוק כמו הבחינה. חל איסור לפנות למרצה או למתרגל.

יש לכתוב נימוקים ענייניים וממוקדים.

 

על הסטודנט לשמור עותק של הערעור לבירור עתידי.

 

הורדת טופס הערעור >

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block