טופס ערעור על ציון בחינה בקורס "פרויקט תוכנה"

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הוראות להגשת ערעור על ציון בחינה בקורס "פרויקט תוכנה":

  1. את טופס הערעור יש לשלוח לכתובת: exactappeals@tauex.tau.ac.il
     

  2. תשובה על הערעור תישלח במייל לסטודנט.

 

 

הערעור הוא אנונימי בדיוק כמו הבחינה. חל איסור לפנות למרצה או למתרגל.

יש לכתוב נימוקים ענייניים וממוקדים.

 

על הסטודנט לשמור עותק של הערעור לבירור עתידי.

 

הורדת טופס הערעור >

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block