סגל מנהלי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

שם

תפקיד

בניין וחדר

טלפון ופקס

דוא"ל

גב' קורן-דרור ענת

רכזת מנהלית

שרייבר, 132

טלפון 03-6408045

פקס 03-6407543

גב' אולבינסקי אירנה

רכזת הוראה

שרייבר, 128

טלפון 03-6409370

פקס 03-6407889

גב' בננסון מריאנה

עובדת מחקר

שרייבר, 105

טלפון 

פקס 03-6407543

גב' ברונשטיין לילי

עובדת מחקר

שרייבר, 130

טלפון 03-6409180

פקס 03-6407543

גב' ברק דורית

רכזת משק

שרייבר, 134

טלפון 03-6408042

פקס 03-6407543

מר דביר מני עובד מחקר שרייבר, 130

טלפון 03-6408042

פקס 03-6407543

מר דוד-פור יניב

אב הבית

שרייבר, 026

טלפון 03-6408030

פקס 03-6407543

גב' הלל מאירה

עובדת מחקר

שרייבר, 001

טלפון 03-6408043

פקס 03-6407543

גב' הלל שלומית

עובדת מחקר

שרייבר, 105

טלפון 03-6405365

פקס 03-6407543

גב' זוהר מיכל

רכזת חוגים והשתלמויות

שרייבר, 129

טלפון 03-6409253

פקס 03-6409295

גב' חסדאי סוניה

מזכירת ראש ביה"ס וסגל

שרייבר, 132

טלפון 03-6408044

פקס 03-6407543

גב' יחמיביץ שירה עובדת מחקר שרייבר 001

טלפון03-6407985

פקס 03-6407543

מר יעקב אנדריי

עורך LATEX

שרייבר, 130

טלפון 03-6409180

גב' ליברמן נורית

מזכירת ועדת מינויים ודוקטורנטים

שרייבר, 135

טלפון 03-6408046

פקס 03-6407890

גב' מושל יעל

רכזת תכנית בנו ארבל

שרייבר, 105

טלפון 03-6405377

מר ספרבר קרל נתן

עורך מדעי

שרייבר, 105

טלפון 03-6405365

פקס 03-6407453

גב' קוניאבסקי סימה

מתאמת מחשוב

שרייבר, 018

טלפון 03-6407440

פקס 03-6406454

מר ריגן דני

עוזר אב הבית

שרייבר, 026

טלפון 03-6408030

פקס 03-6407543

 

פרופ' דניאל יקותיאלי

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

שרייבר, 207

טלפון 03-6409612

גב' גלרנטר אילנה

יועצת סטטיסטיקה

שרייבר, 110

טלפון​ 03-6408036

פקס 03-6409295

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block