סגל מנהלי - ביה"ס לכימיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 
שם תפקיד בניין וחדר טלפון ופקס דוא"ל
גב' צילה רוט בלוך רכזת מנהלית שנקר כימיה, 204

טלפון 03-6409283

פקס 03-6407749

גב' יעל חדד רכזת כ"א ומינויים שנקר כימיה, 204

טלפון 03-6408751

פקס 03-6407749

גב' צביה בוכניק רכזת תלמידי מחקר ומלגות שנקר כימיה, 204

טלפון 03-6407744

פקס 03-6407749

גב' מירי צ'ולסקי

רכזת משק ותקציבים

שנקר כימיה, 219

טלפון 03-6409290

פקס 03-6409293

גב' סוניה גולדמן פקידת משק שנקר כימיה, 219

טלפון 03-6407746

פקס 03-6409293

גב' רונית וינגרטן מזכירת מחקר שנקר כימיה, 204

טלפון 03-6407745

גב' דורה צור

מתאמת פרויקטים ואירועים

שנקר כימיה, 204

טלפון 03-6407745/7

גב' תמר סוטניקוב מזכירת מחקר אורנשטיין, 312

טלפון 03-6408698

גב' ז'קלין גורסקי

מזכירת מחקר

אורנשטיין, 220

טלפון 03-6408322/6153

גב' יעל יוגב מזכירת מחקר אורנשטיין, 221

טלפון​ 03-6408396

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block